בר לוי דיין אדריכלים תוכנית מתאר כוללנית רמת השרון - בר לוי דיין אדריכלים

תוכנית מתאר רמת השרון

על הפרוייקט
 • מיקום: רמת השרון
 • סטטוס: בתכנון
 • גודל: כל העיר, 20,000 דונם
 • לקוח עיריית רמת השרון

תכנון עירוני  |  מיקום

תוכנית מתאר כוללנית
רמת השרון

תכנון עירוני  |  מיקום

בניין + תב"ע | מיקום

 • מיקום: רמת השרון
 • סטטוס: בתכנון
 • גודל: כל העיר, 20,000 דונם
 • לקוח: עיריית רמת השרון
תוכנית מתאר כוללנית רמת השרון

תוכנית מתאר כוללנית
רמת השרון חזור

תכנון עירוני  |  מיקום

בניין + תב"ע | מיקום

 • מיקום: רמת השרון
 • סטטוס: בתכנון
 • גודל: כל העיר, 20,000 דונם
 • לקוח: עיריית רמת השרון

תכנית המתאר הכוללנית לרמת השרון מתווה את פיתוח העיר עשורים קדימה. התכנית מתייחסת למכלול ההיבטים התכנוניים ואף מעבר לכך, בהיותה תכנית המנסחת חזון עירוני ומציבה יעדים להשגתו. נדבך מהותי בהליך התכנוני היה לימוד העיר על מערכותיה והגדרת רוח המקום והאיכויות היישוביות לשימור במטרה לטפחן עשורים קדימה. התכנית מתווה תכנון עקרוני לעתודות הקרקע בעיר, ומנחה לפיתוח אחראי ומיטבי שלהן מתוך ראייה עירונית. ראייה זו בולטת בתכנון המוצע למוקד מטרופוליני חדש במערב העיר, המיישם עקרונות תכנוניים ברי קיימא כגון פיתוח מוטה תחבורה ציבורית, ציפוף ועירוב שימושים בקנה מידה רובעי. באופן המשלים את הפיתוח העירוני, תוכננה רשת ענפה של שטחים פתוחים משמעותיים העוברת בתוך העיר בסמיכות לריכוזי המגורים, קרבה המשמרת את הזהות של העיר כנטועה בשטחים הפתוחים, גם במציאות העתידית של מטרופולין תל אביב המצופף.

תכנית המתאר נהגתה על ידי צוות תכנון רב תחומי בראשות אדר' עדן בר, בליווי גורמים בולטים ממינהל התכנון ורשויות שונות. לאורך שלבי הכנת התכנית נערכו מספר רב של מפגשי שיתוף ויידוע של הציבור, כביטוי לעקרון השקיפות התכנונית מול תושבי העיר. עובדה זו חוללה תהודה מקומית ועוררה עניין ציבורי רב.

תכנון אדריכלי
תכנון עירוני
תב"ע + בניין

פרויקטים באותה קטגוריה

קטגוריות
תב"ע + בניין
פרויקטי תכנון עירוני נוספים
 • תכנית מתאר כלל עירונית להתחדשות עירונית (לפי סעיף 23 לתמ"א 38) - פתח תקוה
 • תכנית מתאר כלל עירונית להתחדשות עירונית (לפי סעיף 23 לתמ"א 38) - לוד
 • תכנית לרובע צפון מזרח בני ברק
 • תכנית לפינוי בינוי - רמת לח"י, בית שמש
 • תכנית הר/1310/א' - הוד השרון
 • תכנית להרחבת בני עייש
 • תכנית מתאר מפורטת - בית פלדמן, נתניה
 • תכנית ל'פרדס ברמן' - בני ברק
 • מרכז לוגיסטי בני שמעון
 • תכנית להרחבת אזור תעסוקה - קריית ביאליק
 • שכונות צפונית ודרומית - פורידיס
 • תכנית מתאר מפורטת ושינוי לתמ"מ - כמאנה
 • תכנית מתאר מפורטת ושינוי לתמ"מ - קיבוץ אשבל
 • תכנית אב לרכס יודפת הררית
 • תכנית לשכונת אפרים ומנשה - רמת גן
 • תכנית נושאית לדירות מדרון - בני ברק
 • תכנית מתאר מפורטת - קציר
 • שכונות 35, 36 - רהט
 • שכונה 11 - רהט
 • פינוי בינוי בשכונת רמת ידין - נתניה
 • תכנית מתאר מפורטת - עלי זהב
 • תכנית מתאר מפורטת - קיבוץ רביד
 • תכנית אב למרכז המושבה פרדס חנה
 • תכנית בינוי - מרכז המושבה פרדס חנה-כרכור
תכנון אדריכלי
תכנון עירוני
תב"ע + בניין

חלוקה ע"פ אזורים


דרויאנוב 5 (בית כלל) תל אביב 63143 | טל: 03-6200730 | פקס: 03-6290514